تبلیغات
نمونه سوالات نهایی | دانلود نمونه سوال - دانلود مجموعه پنج نمونه سوال به همراه جواب درس عربی 3 سال سوم دبیرستان

نمونه سوالات نهایی | دانلود نمونه سوال

دانلود مجموعه پنج نمونه سوال به همراه جواب درس عربی 3 سال سوم دبیرستان

دانلود مجموعه نمونه سوالات به همراه جواب درس عربی 3 سال سوم دبیرستان

رشته ریاضی فیزیک و تجربینمونه سوال 1
نمونه سوال  2
نمونه سوال  3
نمونه سوال  4
نمونه سوال  5
دوشنبه 6 بهمن 1393 03:22 ق.ظ
یادش بخیررررررررر هههههههههههههههی
سه شنبه 7 مرداد 1393 01:45 ق.ظ
Mishe biay!!!???
Alan hange hangam!!!
سه شنبه 7 مرداد 1393 01:37 ق.ظ
Manam!!!
سه شنبه 7 مرداد 1393 01:36 ق.ظ
Slmzeynab khoobi???
Zeynab sharj nadaram...
Toro khoda bia!!!
سه شنبه 17 تیر 1393 02:40 ب.ظ
سلام عالکم....
ظهر شما ام به خیر باشه....
خوبی؟؟؟؟
منم خوبم!!!!!!
جمعه 13 تیر 1393 09:31 ب.ظ
Manam
جمعه 13 تیر 1393 09:30 ب.ظ
Slm...
Mrc to khubi!!!???
Sharmande sharj nadasgtam...
Bashe shab miam...
پنجشنبه 12 تیر 1393 06:10 ب.ظ
ﻧﻴﻮﻣﺪﻯ ﻛﻪ!!!!!!!!!
پنجشنبه 12 تیر 1393 12:03 ق.ظ
ﺳﻠﺎﻡ ﺳﺤﺮ ﺟﺎﻥ ,ﺍﺑﺠﻰ ﻓﺮﺩﺍ ﺳﺎﻋﺖ 5 ﺑﻌﺪﺍﺯ ﻇﻬﺮ ﻣﻴﺎﻡ...ﻣﻨﺘﻆﺮﻡ...
چهارشنبه 11 تیر 1393 04:51 ب.ظ
چرا قسمت نیس منو تو با هم تو این صفحه باشیم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ولی از راه دور می بوسمت
چهارشنبه 11 تیر 1393 05:20 ق.ظ
ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻆ
چهارشنبه 11 تیر 1393 05:16 ق.ظ
حالا = حلال!!!!!!!
خخخخخخخخ
باز سوتی دادم!!!!
به من نیومده جدی باشم !!!!دیگه جدی جدی خدافظ
چهارشنبه 11 تیر 1393 05:15 ق.ظ
باشه...فک کنم خودم فهمیدم چرا!!!
این چن وقته خعیلی خوب بود...مرسی...


حالا کنیا!!!

بیاا با ناراحتی تموم نشه!!!
فهمیدم چرا...نشون دادی دختر عاقلی هستی...


خداااااااااااحااااااااافظ
چهارشنبه 11 تیر 1393 05:08 ق.ظ
ﺗﻮﺭﻭﺧﺪﺍ ﻗﺴﻢ ﻧﺪﻩ ﻋﻠﻰ ...
ﺍﻳﻨﺠﻮﺭﻯ ﺍﺫﻳﺖ ﻣﻴﺸﻢ ﻋﻠﻰ...
ﻧﻜﻢ ﺑﻬﺘﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﺳﻪ ﻫﺮﺩﻭﺗﺎﻣﻮﻥ ﺑﻬﺘﺮﻩ.
ﺑﺬﺍﺭ ﺑﺮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﻪ ﺟﺮﺍ ﺍﻳﻨﻘﺪﺭ ﺧﻮﺍﻫﺶ ﻣﻴﻜﻨﻰ
ﻧﺪﻭﻧﻰ ﺑﻬﺘﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺑﺨﺪﺍ ﺑﻬﺘﺮﻩ ﻋﻠﻰ ...
چهارشنبه 11 تیر 1393 05:03 ق.ظ
فقط ازت خواهش میکنم...تورو خدا بگو چی شده...به خدا اینجوری حداقل میدونم چرا...
اگه نگی باور کن اذیت میشم...آخه بی دلیل که نمیشه...
تو رو خدا بگو جونه من...
چهارشنبه 11 تیر 1393 05:01 ق.ظ
تو اذیتی نکردی که!!!! من از اول تورو اذیتت کردم یادت نیس!!!!؟؟؟؟
تو منو حلال کن...اینایی که میگی اذیت کردن نیس...
چهارشنبه 11 تیر 1393 05:00 ق.ظ
تورو خدا بگو....
جونه هرکی دوس داری بگو...
خواهش میکنم!!!
چهارشنبه 11 تیر 1393 04:59 ق.ظ
ﺧﻮﺍﻫﺶ ﻣﻴﻜﻨﻢ ﺍﻳﻨﻮ ﺍﺯﻡ ﻧﺨﻮﺍﻩ ﺑﺒﺨﺶ ﻣﻨﻮ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻫﻤﻪ ﺑﺪﻳﺎﻡ...
ﺑﺒﺨﺸﻢ ﻛﻪ ﺍﻳﻨﻘﺪﺭ ﺍﺫﻳﺘﺖ ﻛﺮﺩﻡ...ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺩﻳﺮ ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩﻧﺎﻡﻣﻨﻮ ﺑﺒﺨﺶ.ﺧﺪﺍ ﺣﺎﻓﻆ.
چهارشنبه 11 تیر 1393 04:55 ق.ظ
خب تو که میخوای بری....لاقل بگو چی شده تورو خدا!!! تو رو خدا!!! آخرین خواهشمه!!!
چهارشنبه 11 تیر 1393 04:50 ق.ظ
ﻣﻮﺍﻇﺐ ﺧﻮﺩﺕ ﺑﺎﺵ ...

ﻫﻴﺠﻮﻗﺖ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﺖ ﻧﻤﻴﻜﻨﻢ ﻫﻴﺠﻮﻗﺖ.

ﻛﺎﺵ ﺍﻭﻥ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻧﻤﻰ ﺍﻓﺘﺎﺩ...ﺗﻮ ﺩﻟﻢ ﻳﻪ ﻋﺎﻟﻤﻪ ﺣﺮﻑ ﺩﺍﺭﻡ ﻭﻟﻰ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﻧﻤﻴﺘﻮﻧﻢ ﺑﻜﻢ ﻛﺎﺵ ﻣﻴﺸﺪ....

ﻋﻠﻰ ﺩﺍﺭﻡ ﺩﻕ ﻣﻴﻜﻨﻢ ﺑﺮﺍﻡ ﺩﻋﺎ ﻛﻦ ﺗﻮ ﺷﺒﺎﻯ ﻗﺪﺭ ﻣﻨﻮ ﺍﺯ ﻳﺎﺩﺕ ﻧﺒﺮ ﺍﻛﻪ ﻣﻴﺸﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﻣﻨﻢ ﺍﺯ ﺍﻣﺎﻡ ﺭﺿﺎ ﻋﺬﺭ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﻛﻦ...ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻆ.
چهارشنبه 11 تیر 1393 04:33 ق.ظ
باشه فهمیدم...
حله اشکال نداره...
هر جور تو راحت تری...
ببخشید این چن وقته ناراحتت کردم...


هر وقت کارم داشتی، شمارمو داری دیگه...

حله

اشکال نداره درکت میکنم...

خدافظ
چهارشنبه 11 تیر 1393 04:30 ق.ظ
چی میگی زینب؟؟؟؟
ینی چی؟؟؟
چهارشنبه 11 تیر 1393 04:27 ق.ظ
ﻧﻤﻴﺪﻭﻧﻢ ﺟﻂﻮﺭ ﺑﻜﻢ ﻭﻟﻰ ﺑﺮﻡ ﺑﻬﺘﺮﻩ ﻭﺍﺳﻪ ﺧﻮﺩﻣﻢ ﺳﺨﺘﻪ ﻭﻟﻰ ﻣﺜﻞ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺭﺍﻩ ﺩﻳﻜﻪ ﺍﻯ ﻧﻴﺴﺖ ...

ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻮ ﺑﺒﺒﺨﺶ

ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻔﻔﻆ
چهارشنبه 11 تیر 1393 02:46 ق.ظ
Boro har joor rahati...

Mrc vaghan!!!
چهارشنبه 11 تیر 1393 02:45 ق.ظ
ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻣﻴﺮﻡ ﺑﺨﻮﺍﺑﻢ ﺷﺐ ﺧﻮﺵ.
چهارشنبه 11 تیر 1393 02:41 ق.ظ
ﻣﻨﻢ ﻛﻔﺘﻢ ﻗﺴﻢ ﻧﺪﻩ!!!!!
چهارشنبه 11 تیر 1393 02:41 ق.ظ
Daram miram sahari...

Vasi ta biama!!!!
Khob????
چهارشنبه 11 تیر 1393 02:39 ق.ظ
Mn in hame joone khodamo ghasam dadam!!!! Bashe nagoo!!!! Yadet bashe vali!!! Narahat shodam
چهارشنبه 11 تیر 1393 02:38 ق.ظ
ﺯﻳﺎﺩ ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﻧﻜﺮﺍﻥ ﻧﺒﺎﺵ!!!ﻗﺴﻢ ﻧﺪﻩ!!!!!
چهارشنبه 11 تیر 1393 02:36 ق.ظ
Joone mn begoo dige....negran shodam
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
comment fab icon
comment fab icon

درباره وبلاگ


  • دانلود نمونه سوال,نمونه سوالات 95 , جواب و پاسخنامه کلید تصحیح امتحانات نهایی خرداد 95,نمونه سوالات سال سوم دبیرستان دی ماه,امتحانات نهایی خرداد 95, نمونه سوال سال سوم دبیرستان,نمونه سوال سالهای گذشته,نمونه سوال رشته تجربی سال سوم,نمونه سوال حسابان,راهنمای تصحیح نهایی,نمونه سوال زیست,سابت نمونه سوال,سوالات نهایی,نمونه سوالات نهایی,نمونه سوالات نهایی رشته ریاضی,نمونه سوالات نهایی رشته تجربی,نمونه سوالات نهایی رشته انسانی,ستال سوم دبیرستان,سال سوم متوسطه,نمونه سوالات سال سوم متوسطه,نمونه سوال سال سوم متوسطه,نمونه سوالات سال سوم متوسطه همه رشته ها,نمونه سوالات درس زبان 3,

نویسندگان

  • مدیریت سایت (298)

    سجاد سجاد(0)

آرشیو موضوعی

دانلود مجموعه پنج نمونه سوال به همراه جواب درس عربی 3 سال سوم دبیرستان

دوشنبه 29 اردیبهشت 1393 09:01 ب.ظ   نویسنده : مدیریت سایت      


دانلود مجموعه نمونه سوالات به همراه جواب درس عربی 3 سال سوم دبیرستان

رشته ریاضی فیزیک و تجربیبرچسب ها: نمونه سوال عربی ، نمونه سوال عربی 3 ، نمونه سوالات مهم عربی 3 سوم دبیرستان ، سوال با جواب عربی 3 نوبت دوم ، نمونه سوال عربی سوم دبیرستان ، نمونه سوال ،
آخرین ویرایش: دوشنبه 29 اردیبهشت 1393 09:06 ب.ظ
دوشنبه 6 بهمن 1393 03:22 ق.ظ
یادش بخیررررررررر هههههههههههههههی

سه شنبه 7 مرداد 1393 01:45 ق.ظ
Mishe biay!!!???
Alan hange hangam!!!

سه شنبه 7 مرداد 1393 01:37 ق.ظ
Manam!!!

سه شنبه 7 مرداد 1393 01:36 ق.ظ
Slmzeynab khoobi???
Zeynab sharj nadaram...
Toro khoda bia!!!

سه شنبه 17 تیر 1393 02:40 ب.ظ
سلام عالکم....
ظهر شما ام به خیر باشه....
خوبی؟؟؟؟
منم خوبم!!!!!!

جمعه 13 تیر 1393 09:31 ب.ظ
Manam

جمعه 13 تیر 1393 09:30 ب.ظ
Slm...
Mrc to khubi!!!???
Sharmande sharj nadasgtam...
Bashe shab miam...

پنجشنبه 12 تیر 1393 06:10 ب.ظ
ﻧﻴﻮﻣﺪﻯ ﻛﻪ!!!!!!!!!

پنجشنبه 12 تیر 1393 12:03 ق.ظ
ﺳﻠﺎﻡ ﺳﺤﺮ ﺟﺎﻥ ,ﺍﺑﺠﻰ ﻓﺮﺩﺍ ﺳﺎﻋﺖ 5 ﺑﻌﺪﺍﺯ ﻇﻬﺮ ﻣﻴﺎﻡ...ﻣﻨﺘﻆﺮﻡ...

چهارشنبه 11 تیر 1393 04:51 ب.ظ
چرا قسمت نیس منو تو با هم تو این صفحه باشیم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ولی از راه دور می بوسمت

چهارشنبه 11 تیر 1393 05:20 ق.ظ
ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻆ

چهارشنبه 11 تیر 1393 05:16 ق.ظ
حالا = حلال!!!!!!!
خخخخخخخخ
باز سوتی دادم!!!!
به من نیومده جدی باشم !!!!دیگه جدی جدی خدافظ

چهارشنبه 11 تیر 1393 05:15 ق.ظ
باشه...فک کنم خودم فهمیدم چرا!!!
این چن وقته خعیلی خوب بود...مرسی...


حالا کنیا!!!

بیاا با ناراحتی تموم نشه!!!
فهمیدم چرا...نشون دادی دختر عاقلی هستی...


خداااااااااااحااااااااافظ

چهارشنبه 11 تیر 1393 05:08 ق.ظ
ﺗﻮﺭﻭﺧﺪﺍ ﻗﺴﻢ ﻧﺪﻩ ﻋﻠﻰ ...
ﺍﻳﻨﺠﻮﺭﻯ ﺍﺫﻳﺖ ﻣﻴﺸﻢ ﻋﻠﻰ...
ﻧﻜﻢ ﺑﻬﺘﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﺳﻪ ﻫﺮﺩﻭﺗﺎﻣﻮﻥ ﺑﻬﺘﺮﻩ.
ﺑﺬﺍﺭ ﺑﺮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﻪ ﺟﺮﺍ ﺍﻳﻨﻘﺪﺭ ﺧﻮﺍﻫﺶ ﻣﻴﻜﻨﻰ
ﻧﺪﻭﻧﻰ ﺑﻬﺘﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺑﺨﺪﺍ ﺑﻬﺘﺮﻩ ﻋﻠﻰ ...

چهارشنبه 11 تیر 1393 05:03 ق.ظ
فقط ازت خواهش میکنم...تورو خدا بگو چی شده...به خدا اینجوری حداقل میدونم چرا...
اگه نگی باور کن اذیت میشم...آخه بی دلیل که نمیشه...
تو رو خدا بگو جونه من...

چهارشنبه 11 تیر 1393 05:01 ق.ظ
تو اذیتی نکردی که!!!! من از اول تورو اذیتت کردم یادت نیس!!!!؟؟؟؟
تو منو حلال کن...اینایی که میگی اذیت کردن نیس...

چهارشنبه 11 تیر 1393 05:00 ق.ظ
تورو خدا بگو....
جونه هرکی دوس داری بگو...
خواهش میکنم!!!

چهارشنبه 11 تیر 1393 04:59 ق.ظ
ﺧﻮﺍﻫﺶ ﻣﻴﻜﻨﻢ ﺍﻳﻨﻮ ﺍﺯﻡ ﻧﺨﻮﺍﻩ ﺑﺒﺨﺶ ﻣﻨﻮ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻫﻤﻪ ﺑﺪﻳﺎﻡ...
ﺑﺒﺨﺸﻢ ﻛﻪ ﺍﻳﻨﻘﺪﺭ ﺍﺫﻳﺘﺖ ﻛﺮﺩﻡ...ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺩﻳﺮ ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩﻧﺎﻡﻣﻨﻮ ﺑﺒﺨﺶ.ﺧﺪﺍ ﺣﺎﻓﻆ.

چهارشنبه 11 تیر 1393 04:55 ق.ظ
خب تو که میخوای بری....لاقل بگو چی شده تورو خدا!!! تو رو خدا!!! آخرین خواهشمه!!!

چهارشنبه 11 تیر 1393 04:50 ق.ظ
ﻣﻮﺍﻇﺐ ﺧﻮﺩﺕ ﺑﺎﺵ ...

ﻫﻴﺠﻮﻗﺖ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﺖ ﻧﻤﻴﻜﻨﻢ ﻫﻴﺠﻮﻗﺖ.

ﻛﺎﺵ ﺍﻭﻥ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻧﻤﻰ ﺍﻓﺘﺎﺩ...ﺗﻮ ﺩﻟﻢ ﻳﻪ ﻋﺎﻟﻤﻪ ﺣﺮﻑ ﺩﺍﺭﻡ ﻭﻟﻰ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﻧﻤﻴﺘﻮﻧﻢ ﺑﻜﻢ ﻛﺎﺵ ﻣﻴﺸﺪ....

ﻋﻠﻰ ﺩﺍﺭﻡ ﺩﻕ ﻣﻴﻜﻨﻢ ﺑﺮﺍﻡ ﺩﻋﺎ ﻛﻦ ﺗﻮ ﺷﺒﺎﻯ ﻗﺪﺭ ﻣﻨﻮ ﺍﺯ ﻳﺎﺩﺕ ﻧﺒﺮ ﺍﻛﻪ ﻣﻴﺸﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﻣﻨﻢ ﺍﺯ ﺍﻣﺎﻡ ﺭﺿﺎ ﻋﺬﺭ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﻛﻦ...ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻆ.

چهارشنبه 11 تیر 1393 04:33 ق.ظ
باشه فهمیدم...
حله اشکال نداره...
هر جور تو راحت تری...
ببخشید این چن وقته ناراحتت کردم...


هر وقت کارم داشتی، شمارمو داری دیگه...

حله

اشکال نداره درکت میکنم...

خدافظ

چهارشنبه 11 تیر 1393 04:30 ق.ظ
چی میگی زینب؟؟؟؟
ینی چی؟؟؟

چهارشنبه 11 تیر 1393 04:27 ق.ظ
ﻧﻤﻴﺪﻭﻧﻢ ﺟﻂﻮﺭ ﺑﻜﻢ ﻭﻟﻰ ﺑﺮﻡ ﺑﻬﺘﺮﻩ ﻭﺍﺳﻪ ﺧﻮﺩﻣﻢ ﺳﺨﺘﻪ ﻭﻟﻰ ﻣﺜﻞ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺭﺍﻩ ﺩﻳﻜﻪ ﺍﻯ ﻧﻴﺴﺖ ...

ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻮ ﺑﺒﺒﺨﺶ

ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻔﻔﻆ

چهارشنبه 11 تیر 1393 02:46 ق.ظ
Boro har joor rahati...

Mrc vaghan!!!

چهارشنبه 11 تیر 1393 02:45 ق.ظ
ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻣﻴﺮﻡ ﺑﺨﻮﺍﺑﻢ ﺷﺐ ﺧﻮﺵ.

چهارشنبه 11 تیر 1393 02:41 ق.ظ
ﻣﻨﻢ ﻛﻔﺘﻢ ﻗﺴﻢ ﻧﺪﻩ!!!!!

چهارشنبه 11 تیر 1393 02:41 ق.ظ
Daram miram sahari...

Vasi ta biama!!!!
Khob????

چهارشنبه 11 تیر 1393 02:39 ق.ظ
Mn in hame joone khodamo ghasam dadam!!!! Bashe nagoo!!!! Yadet bashe vali!!! Narahat shodam

چهارشنبه 11 تیر 1393 02:38 ق.ظ
ﺯﻳﺎﺩ ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﻧﻜﺮﺍﻥ ﻧﺒﺎﺵ!!!ﻗﺴﻢ ﻧﺪﻩ!!!!!

چهارشنبه 11 تیر 1393 02:36 ق.ظ
Joone mn begoo dige....negran shodam

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

نمایش نظرات 1 تا 30